/Files/images/3.jpg

Макарівський ліцей №1 Макарівської селищної ради Бучанського району Київської області - це навчальна установа, яка гармонійно поєднує в своїй роботі традиційні і новітні підходи; навчальний заклад нового типу, що живе, розвивається, шукає найбільш оптимальні способи вирішення проблем.

Макарівський ліцей №1 - один із найдавніших загальноосвітніх закладів району, в якому працюють 74 вчителів. Це великий згуртований колектив майстрів педагогічної праці, який забезпечує умови для професійного зростання педагогів та здобуття освіти нашим вихованцям. Учительський колектив має потужний кадровий потенціал: 45 педагогів мають кваліфікаційну категорію "Спеціаліст вищої категорії", 5 вчителів - спеціаліст І категорії, 6 чоловік – спеціалісти ІІ категорії, 8 – спеціалісти, 8 вчителів мають звання "Вчитель-методист", 14 - "Старший вчитель", 24 педагоги мають державні нагороди та відзнаки: нагрудний знак В.Сухомлинський – 1, нагрудний знак «Відмінник освіти» - 24 .

Науково-методична робота з педагогічними кадрами спрямована на формування професійної компетентності, збереження та розвиток творчого потенціалу всього колективу, вироблення інноваційного стилю діяльності, підготовки вчителів до пошукової діяльності, роботу в нових умовах, залучення до науково-дослідницької та експериментальної роботи, впровадженням інноваційних технологій у навчально-виховний процес.

Педагогічний колектив працює за проектами та програмами:

  • Директор Макарівський ліцей №1 Українець Надія Миколаївна, взяла участь у конференції з нагоди запуску програми «Демократична школа: підтримка освітніх реформ в Україні» (2018-2021) 30 січня 2018 року в м. Київ та підписаладекларацію про співпрацю з Європейським центром імені Вергеланда,який співпрацює з Посольством Королівства Норвегії в Україні;
  • за всеукраїнським проектом «Технологія навчання учнів початкової школи «Розумники» (Smart Kids)» (з 2017 року по даний час);
  • за всеукраїнським експериментом регіонального рівня «Нова українська школа» за темою «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної освіти» (з 2017 року по даний час);
  • концептуальні засади реформування середньої школи. Нова українська школа (з 2018 року);
  • Науково-педагогічний проект "Росток" (з 2011 року по даний час);
  • Науково-педагогічний проект "Інтелект України" (з 2012 року по даний час 2-7 класи)
  • формування здорового способу життя та профілактика ВІЛ/СНІДу (з 2004 року по даний час).

За основними показниками діяльності навчально-виховний комплекс щороку посідає одне з чільних місць в районі.

Вчитель математики Показій А.П. була учасником Global Teacher Prize-2017 та увійшла у ТОП-20 кращих педагогів України, одержала звання "Заслужений вчитель України".

З 2006 року Макарівський ліцей №1 входить до Національної мережі шкіл сприяння здоров’ю. Це відкрита, динамічна соціально-педагогічна система, яка дозволяє впроваджувати стиль життя, орієнтований на збереження і зміцнення здоров’я школярів, а також виховання свідомого ставлення до формування навичок здорового способу життя. Місією Школи сприяння здоров’ю є включення усіх суб’єктів навчання і виховання в роботу щодо формування світогляду, заснованого на розумінні цінності свого особистого здоров’я та навколишніх.

Досвід вчителів Макарівського ліцею №1 було представлено на Міжнародній виставці навчальних закладів «Сучасна школа в Україні - 2007». Педагоги нашого закладу є учасниками другого та третього Всеукраїнських конкурсів компанії Майкрософт Україна «Вчитель – новатор», Міжнародного форуму «Нові горизонти ІКТ в освіті».

З першого вересня 2009 року почали функціонувати ліцейні класи, учні яких мають можливість поглиблювати знання з біології, математики та географії не тільки під час навчального процесу, а і в позаурочний час на факультативних заняттях та спецкурсах. Провідними формами роботи ліцею є науково-дослідницька діяльність учнів, співпраця з Університетом економіки і права «КРОК» в рамках Договору про співробітництво в системі освітньої діяльності (навчальної, методичної, наукової, виховної, організаційної), що дають можливість здійснити профорієнтаційний вибір, підготуватись до навчання в майбутньому. Члени наукового товариства учнів, яке успішно діє в навчальному закладі, є переможцями багатьох конкурсів, олімпіад.

Для дітей з особливими освітніми потребами на основі робочого навчального плану вчителями були розроблені індивідуальні навчальні плани з урахуванням рекомендацій ІРЦ. З 2012 року заклад є базовим щодо здійснення інклюзивної освіти.

Макарівський ліцей №1 з 2003 року визначено закладом, у якому організовується екстернат та здійснюється річне оцінювання і атестація екстернів.

Наш заклад є міжшкільним освітнім округом у Макарівському районі з 2009 року, який спрямовує свою діяльність на створення умов для здобуття громадянами загальної середньої освіти, впровадження до профільної підготовки і профільного навчання, поглиблене вивчення окремих предметів, забезпечення всебічного розвитку особистості.

На базі ліцею функціонує навчально-консультативний пункт, який допомагає здобути повну середню освіту працюючій молоді району.

Макарівський ліцей №1 Макарівської селищної ради Бучанського району Київської області сприяє повноцінному розвитку дітей на кожному віковому етапі, урізноманітнює процес виховної роботи з школярами, має багато досягнень у розвитку обдарованості особистості кожного учня.

Комунальний заклад «Макарівський багатопрофільний ліцей»

Кiлькiсть переглядiв: 0