/Files/images/struktura_ta_organi_upravlinnja_zakladu_osvitu.jpg

СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Управління навчально-виховними закладами здійснюють на основі положень Конституції України, Закону «Про освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад. Управлінська діяльність, як і навчальна, виховна, будь-яка інша діяльність, ґрунтується на дотриманні ряду принципів, якими керуються директор і його заступники при виконанні всіх управлінських функцій.

1. Система управління закладу освіти визначається законом та установчими документами.

2. Управління закладом освіти в межах повноважень, визначених законами та установчими документами цього закладу, здійснюють:

 • засновник - Макарівська районна рада.
 • Уповноважений орган управління - Відділ освіти, фізичної культури та спорту Макарівської районної державної адміністрації;
 • керівник закладу освіти - Українець Надія Миколаївна;
 • колегіальний орган управління закладу освіти – педагогічна рада;
 • колегіальний орган громадського самоврядування (рада школи);
 • інші органи, передбачені спеціальними законами та/або установчими документами закладу освіти.

Принцип управління - це основне положення, що випливає із закономірностей управлінської діяльності.

Закономірності в управлінні ліцею - це стійкі взаємозв'язки, взаємозалежності між процесом управління і зовнішніми відносно нього суспільними системами й умовами; між компонентами процесу управління і компонентами педагогічного процесу; між компонентами процесу управління. До них належать: залежність ефективності внутріліцейного управління від урахування в діяльності ліцею особливостей зовнішнього середовища, яке на неї впливає; закономірність відповідності механізмів управління навчально-виховним закладом загальнодержавним механізмам; залежність ефективності внутріліцейного управління від створення умов, необхідних для реалізації мети ліцею; закономірність взаємодії керуючої та керованої підсистем (за вирішальної ролі першої); залежність ефективності внутріліцейного управління від оптимального співвідношення управлінських впливів, самоорганізації і саморегулювання; залежність якості управління від надійності й достатності інформаційного забезпечення; закономірність цілісності всіх функцій управління в кожному з управлінських циклів.

До основних принципів належать:

 • принцип прогностичності внутріліцейного управління;
 • єдності державних і внутріліцейного механізмів управління;
 • демократизації і гуманізації управління;
 • раціонального поєднання централізації і децентралізації;
 • єдності єдиноначальства і колегіальності;
 • гласності, відкритості управління;
 • об'єктивності та інформаційної достатності;
 • плановості, перспективності;
 • компетентності;
 • оптимізації;
 • системності в управлінні.

УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

 • органи колегіального управління ліцею (конференція, рада ліцею, педагогічна рада, нарада при директорі, його заступниках);
 • адміністрація ліцею (директор, його заступники);
 • органи громадського самоврядування (учнівське самоврядування, учителів (профком, методична рада), батьків (батьківський комітет).

Конференція є вищим колегіальним органом громадського самоврядування ліцею.

УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ АДМІНІСТРАЦІЇ ЛІЦЕЮ:

Управління сучасною школою є складною системою з багатьма внутрішніми взаємозв'язками. Його ефективність багато в чому залежить від правильного розподілу обов'язків в адміністрації школи, до якої належать директор та заступники.

ОРГАНИ ГРОМАДСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ:

З метою демократизації управління, налагодження зворотного зв'язку, поточного коригування управлінських рішень у навчальному закладі діють органи громадського самоврядування учнів (учнівський комітет школи (класу), учителів (профспілковий комітет, методична рада), батьків (батьківський комітет школи (класу), повноваження яких визначає статут школи. Вони є дієвим засобом формування громадської думки, сприяють діалогізації взаємин з адміністрацією.

Кiлькiсть переглядiв: 0